Naše firma nabízí profesionální řešení pro konstrukci a stavbu montážních linek  a jednoúčelových zařízení v jakémkoliv stupni automatizace. Naše společnost vychází z dlouholeté praxe v stavbě a konstrukci linek převážně určených pro automobilový průmysl. více informací naleznete níže...

Jsme zaměřeni na vysoký stupeň užité automatizace, kde se klade důraz na co nejmenší zásah lidského činitele během nepřerušované výroby dle představ zákazníka. Jsme ochotni podílet se na konceptu zařízení společně se zákazníkem a nabídnout "balík" obsahující co nejlepší řešení pro daný případ.

Nabízíme výrobu poloautomatických, plně automatických zařízení, diagnostických zařízení, analyzérů, konečných vyhodnocovacích zařízení a jiných konceptů.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Our company offers You a proffesional solution for Assembly Line  and One/Way machines in all possible levels of automatization.We are comming from long experience with design and realisations of mainly automotive-focused assembly lines. More info You can find below..

 

We are focused on high level of used-automatization, were as much as minimum of human touch is expected. We are familiar to share and offer concept proposal acc the best  case choose , as a "package" for customer.We are highligting potencional risks and direct solution  proposal.

We offer build of half-automatic as well as full-automatic devices, testing units, analysers, diagnostic facilities, end of line testers and others...