Naše firma se mimo jiné specializuje na konstrukci a výrobu měřících přípravků, všech druhů měřidel v stupni přesnosti dle požadavku zákazníka (po dohodě).

Naši konstruktéři mají dlouhodobé zkušenosti s tématikou návrhu těchto typů přípravků, včetně odborné znalosti metrologie, SPC , GDT a jiných mezinárodně uznávaných standartů v této problematice.

Jsme schopni nabídnout jakékoliv řešení pro Vaše výrobky splnující veškeré potřebné specifika, které je nutno dosáhnout pro jasnou definici Vaší výroby.

Jen pro přehled nabízíme tyto hlavní typy měřicích přípravků :

- měřící přípravky pro 3D měření

- zakládací přípravky pro fotometrii nebo jiné ECE testy

- přípravky pro ověření konstrukčního návrhu tzv. DVP (solné komory, vodní testy, vibrační testy, ...)

- přípravky simulující zástavby do záka znických celků (Cubbing)

- drop clock- měřidla  pro ověření stability výrobního procesu (odečítání pomocí dig. úchylkoměru)

- měřidla pro kontrolu spároměrkou (dle požadavku finálního zákazníka)

- automatické stanice pro 100% měření v rámci montážní linky (se zálohou dat a historií).

 

 

Pro všechny zmíněné měřidla a stanice dodáváme standartně kalibrační protokol a způsobilost.

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Our company is as well focused on design and building of measurement equipment as gauges, fixtures etc. in several precision range.

Our designers have many years experience with that quality instruments conception. They have deailed experience in Metrology, SPC, GD&T and other worldwide used standarts.

We are able to offer You however designed solution for Your products, respected all needed specifics, which is necessary for Your production exact definition.

Only for overview , here are main types of precision instruments:

- Measurement gauges for 3D machines

- Fixing jigs for photometrical and other-functional test

- DVP fixtures for salt, vibration and wather tests

- Fixtures simulating customer’s units (Cubing)

- Drop-Clock measurement fixtures (using analog digital indicators)

- Automatic measurement stations (towers) incl. data storage and history tracking

 

For all measurement instruments we provide calibration protocol as well as capability study.